پایگاه خبری صبح قریب http://sobhegharib.ir/ Copyright 2007 http://sobhegharib.ir/ مجموعه داستان «عطر عربی» نقد می‌شودhttp://sobhegharib.ir/fa/news/view/15513مجموعه داستان «عطر عربی» که داستان‌هایی با محوریت مدافعان حرم دارد با حضور کارشناسان نقد و بررسی می‌شود.