پایگاه خبری صبح قریب http://sobhegharib.ir/ Copyright 2007 http://sobhegharib.ir/ دیدار هیئت مدیره صبح قریب با دکتر علی رضاییhttp://sobhegharib.ir/fa/news/view/11328هیئت مدیره بنیاد فرهنگی صبح قریب به منظور ارائه گزارش و شرح و بررسی فعالیت ها و اقدامات جاری با دکتر علی رضایی عضو هیئت امنا این بنیاد دیدار کردندگفتمان سازی فرهنگ مقاومت و ترویج فرهنگ جهادی مهمترین هدف بنیاد صبح قریبhttp://sobhegharib.ir/fa/news/view/11063مدیرعامل بنیاد فرهنگی صبح قریب گفتمان سازی و ترویج فرهنگ جهادی را از مهمترین اهداف این بنیاد عنوان کرد و گفت: کار فرهنگی صرفا پایه‌ فرهنگ و اقدامات فرهنگی نبوده و باید فرهنگ کاربردی در جامعه وارد شده تا برای مردم قابل احساس شود. دکتر محسن رضایی: برجام یک گلوله برفی در حال آب شدن استhttp://sobhegharib.ir/fa/news/view/11015در مذاکرات هسته ای باید سه گروه تیم هسته ای، تیم دیپلماتیک و تیم اقتصادی حضور می یافتند. تیم های هسته ای و دیپلماتیک خوب عمل کردند اما تیم اقتصادی حضور نداشت.