از سوی دادستانی تهران؛

متن حکم حمید بقایی منتشر شد/جزئیات اختلاس‌ها و ۲۶۰۰سکه بهار آزادی

دادستانی تهران حکم محکومیت حمید بقایی را صادر کرد.

تاریخ انتشار: 27اسفند1396|10:47

کد خبر: 18230

به گزارش صبح قریب ، در اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن و با عنایت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متن کامل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص محکوم‌علیه حمید بقایی فرزند محمد را به شرح ذیل اعلام و منتشر کرد:

در گردش کار این پرونده آمده است: به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۷۰۶ مورخ ۹۶.۰۹.۲۶ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ استان تهران متهمین آقایان: ۱-حمید بقایی فرزند محمد متولد ۱۳۴۸  اهل همدان و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری، ایرانی، معاون اجرایی و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری ایران و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری آزاد با تودیع وثیقه به اتهام:
۱-۱ اختلاس مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال در حق دولت و انفصال کامل از خدمات دولتی که در راستای تبصره سه ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاف و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله جرم قبل از تنظیم کیفرخواست اجرای مجازات حبس معلق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی به میزان دو برابر مال موضوع اختلاس معادل مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از مجموع دو برابر مال ماخوذه به میزان ۳۲۰ میلیارد ریال معاف گردیده است. 
۲-۱ اختلاس به مبلغ سه میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو و ۵۹۰ هزار دلار به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در حق دولت
۳-۱ اختلاس تعداد ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی و یک هزار و ۸۴۲ سکه نیم بهار آزادی و ۱۵ سکه دو و نیم و وجه نقد به مبلغ یکصد و ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و کارت هدیه معادل مبلغ ۴ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی و رد تعداد ۷۰۳ سکه بهار آزادی و ۱۸۴۲ سکه نیم بهار آزادی و ۱۵ سکه دو و نیم و وجه نقد به مبلغ ۱۲۱ ملیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و کارت هدیه معادل مبلغ ۴ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال در حق نهاد ریاست جمهوری
۴-۱ اختلاس به مبلغ سه میلیارد ریال به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ سه میلیارد ریال در حق صندوق دولت شهیدان رجایی و باهنر 
۵-۱ تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در حق دولت (در اجرای تبصره یک الحاقی به بند دال ماده دو قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با الحاقات و اصلاحات بعدی)
۶-۱ اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع وجوه و اموال دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و تحمل ۸۰ شلاق تعزیری 
۷-۱ ممانعت از انجام تحقیقات ماموران سازمان بازرسی کل کشور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری
۸-۱ نگهداری گاز اشک آور به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط گاز اشک آور به نفع دولت
۹-۱  نگهداری ۱۹ عدد شوکر برقی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط آنها به نفع دولت
۱۰-۱ نگهداری نارنجک دودزا و تحمیل شش ماه حبس تعزیری و ضبط آنها به نفع دولت
۱۱-۱ نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به نفع دولت
۱۲-۱ توهین به مسئولان قوه قضاییه به تحمل ۷۵ ضربه شلاق  تعزیری
۱۳-۱ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری
۱۴-۱ تبانی در معاملات دولتی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۷۳۰ ریال در حق دولت و انتشار حکم محکومیت متهم تجدید نظر خواه پس از قطعیت آن در روزنامه کثیرالانتشار در راستای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

همچنین دادستانی گردش کار مجتبی سروش پور فرزند مهدی مدیرکل تشریفات نهاد ریاست جمهوری را منتشر کرده است.

در حکم صادره آمده است که متهمین تجدید نظرخواه حمید بقایی، حبیب الله جزءخراسانی، مجتبی سروش پور و حسین نژاد تقی در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند که این دادگاه با برگزاری جلسات متعدد دادرسی و استماع مدافعات متهمین تجدیدنظرخواه  و وکلای آنها و اخذ استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط و رفع ابهام از نظریه کارشناسی به تفکیک در باب هر یک از اتهامات از جمله اتهامات مرتبط با دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی جامع بین المللی ایرانیان، اختلاس سکه های مذکور در متن بالا، اختلاس به مبلغ سه میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو و ۵۹۰ هزار دلار، اختلاس به مبلغ سه میلیارد ریال، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولان قوه قضاییه، نگهداری گاز اشک آور و شوکر برقی صادر کرده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر با وصول گزارشات مذکور و تشکیل پرونده،‌ به دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ حمید بقایی دستگیر شده و بابت عنوان اتهامی اختلاس به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. در این پرونده، استعلامات متعددی از نهادها و مراجع ذی‌ربط نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حسابرسی کل کشور صورت گرفته و چندین نوبت میان متهمان مواجهه حضوری داده شده است. حسب اظهارات مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲ که حمید بقایی سرپرست نهاد و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، دستور خرید ۹۷۰۰ سکه تمام و ۴۵۰۰ سکه نیم‌بهار آزادی را صادر نموده است؛ این سکه‌ها خریداری شده، اما محل مصرف آن‌ها مشخص نیست. هم‌چنین مبلغ ۸/۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دستور بقایی کارت های هدیه خریداری شده که نحوه استفاده از آن‌ها مشخص نیست. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به کفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به سبب عدم حضور متهم پس از چندین نوبت احضار و اخطار به کفیل،‌ وی مجدد در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ بازداشت شده و با تبدیل قرار تامین کیفری به وثیقه به زندان معرفی گردیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است.

ج) کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر

عناوین مجرمانه مندرج در کیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر (شعبه‌ی ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه‌ی ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:

۱- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به یازده سال حبس و ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است.

۲- از بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛

۳- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به‌ پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است؛

۴- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت ۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛

۵- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری؛

۶- از بابت اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به ۱۱ سال حبس، ۶ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛

۷- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به ۶ ماه حبس؛

این اطلاعیه می‌افزاید دادگاه بدوی انتشار حکم صادره را تجویز نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورد ۲ فقره اتهام نامبرده حکم برائت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

 

دسته بندی قضایی ,
اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک
یادداشت

یادداشت

چرایی طرح سخنان «محسن رضایی» پس از 3 سال درباره حمله آمریکایی‌ها

یادداشت/محسن بابادی

راز فناناپذیری رونالدو و بوفون چیست؟

دکتر محسن رضایی

چرا انقلاب کردیم و حالا چه کنیم؟

یادداشت/محسن بابادی

گزارشی از شرح حال فولاد مقابل استقلال تهران.

یادداشت/محسن بابادی

نفت مسجدسلیمان آبروی فوتبال خوزستان در لیگ دسته یک

دکتر کرم رضا پیریایی

روزنامه‌نگار تراز جمهوری اسلامی

یادداشت/محسن بابادی

نقش تماشاگران در بازی نفت و استقلال چیست؟

محسن بابادی

مشکلات فوتبال خوزستان چیست؟

نویسنده: میر حافظ حوائج

رابطه فرهنگ و صلح

یادداشت/محسن بابادی

پرسپولیس خوب بود یا نفت آبادان ضعیف کار کرد؟

محسن بابادی

چگونه فوتبال مسجد سلیمان به اوج خواهد رسید؟

یادداشت/سید بهزاد اخلاقی

بالکان آبستن حوادث

یادداشت/محسن بابادی

برنده دربی کیست؟ استقلال، پرسپولیس یا هواداران؟

یادداشت/ محمدحسین پیریایی

امروز محسن رضایی کجاست؟

یادداشت//فعال فرهنگى اجتماعى "حميد منجم "

خودکشى دانشجوى علوم پزشکى تبریز به نام عبدالسلام/ دليلى بر ناکارآمدى سيستم آموزشى

آخرین اخبار
مصاحبه
فضای مجازی

وزیر ارتباطات اعلام کرد

توصیه رهبر انقلاب به آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات

توسط شورای عالی فضای مجازی؛

پیام رسان های داخلی برتر اعلام شدند

واکنش همتی به تحریم سپاه:

اقدام اخیر آمریکا تأثیر پایداری در بازارها ندارد

در واکنش به اقدام خصمانه تازه آمریکا علیه ایران؛

ظریف: آمریکا هدیه غلط دیگری به نتانیاهو در آستانه انتخابات داد

در اطلاعیه‌ای تأکید شد؛

سرلشکر باقری هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد

فیروزآبادی:

هدف شبکه‌های هوشمند دیکته کردن شکل جدیدی از حکومت است

یک مقام مسئول در دفتر نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرد؛

تکذیب فعالیت مجدد کانال‌های منتسب به رهبرانقلاب در تلگرام

در فضای مجازی منتشر شد؛

واکنش ظریف به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو

الیاس حضرتی خبر داد؛

غیبت هاشمی در جلسات هیات دولت/ وزیر بهداشت استعفا کرد

توئیت قرآنی ظریف به مناسبت تولد حضرت مسیح (ع)؛

امیدوارم سال ۲۰۱۹ سال صلح و آرامش برای همه باشد