ششمین همایش بانکداری الکترونیک گفتگوی مدیرعامل بانک انصار
صبح قریب: دکتر ابراهیمی در ششمین همایش بانکداری الکترونیک

حجم فایل: 11294 کیلوبایت
مدت زمان: 4:15